seslendirme

Yabancı Dil Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 27 – 2 // English US Male 27
  1. Yabancı Dil Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 27 – 2 // English US Male 27
  2. İngilizce Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 09 (5) // English US Male 09
  3. Narration // English US Female 8
  4. Commercial // English US Female 10