bulgeria-flag

Corporate 1 // English US Female 12
  1. Corporate 1 // English US Female 12
  2. Commercial // English US Female 4
  3. İngilizce Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 09 (4) // English US Male 09
  4. Narration 1 | Yabancı Dil Seslendirme – İngilizce Seslendirme // English US Female 13