Bulgarian Female 8

Promo // English US Male 5
  1. Promo // English US Male 5
  2. Corporate // English US Female 20
  3. Yabancı Dil Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 43 – 4 // English US Male 43
  4. İngilizce Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 14 // English US Male 14