Bulgarian Male 5

İngilizce Seslendirme – US İngilizce Erkek Ses 19 (5) // English US Male 19
  1. İngilizce Seslendirme – US İngilizce Erkek Ses 19 (5) // English US Male 19
  2. İngilizce Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 09 (6) // English US Male 09
  3. Commercial // English US Female 16
  4. Yabancı Dil Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 32 // English US Male 32