English UK Female 02

İngilizce Seslendirme – Erkek Ses 21 (3) // English US Male 21
  1. İngilizce Seslendirme – Erkek Ses 21 (3) // English US Male 21
  2. Commercial // English US Female 17
  3. Narration 1 // English US Female 4
  4. Yabancı Dil Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 38 // English US Male 38