English UK Female 04

İngilizce Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 11 (4) // English US Male 11
  1. İngilizce Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 11 (4) // English US Male 11
  2. Yabancı Dil Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 41 (3) // Yabancı Dil Seslendirme - İngilizce Erkek Ses 41
  3. Yabancı Dil Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 32 // English US Male 32
  4. Yabancı Dil Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 44 – 1 // English US Male 44