English UK Female 05

İngilizce Seslendirme – US İngilizce Erkek Ses 20 (2) // English US Male 20
  1. İngilizce Seslendirme – US İngilizce Erkek Ses 20 (2) // English US Male 20
  2. Narrator 1 // English US Female 15
  3. Yabancı Dil Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 42 (1) // English US Male 42
  4. Commercial // English US Male 6