English UK Female 05

İngilizce Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 12 // English US Male 12
  1. İngilizce Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 12 // English US Male 12
  2. İngilizce Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 11 (2) // English US Male 11
  3. Yabancı Dil Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 28 -4 // English US Male 28
  4. İngilizce Seslendirme – Erkek Ses 22 (3) // English US Male 22