English UK Female 06

İngilizce Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 09 // English US Male 09
  1. İngilizce Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 09 // English US Male 09
  2. Yabancı Dil Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 29 // English US Male 29
  3. Yabancı Dil Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 35 // English US Male 35
  4. Yabancı Dil Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 28 // English US Male 28