English UK Female 08

İngilizce Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 15 // English US Male 15
  1. İngilizce Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 15 // English US Male 15
  2. Yabancı Dil Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 29 // English US Male 29
  3. Commercial // English US Female 16
  4. Yabancı Dil Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 27 – 2 // English US Male 27