English UK Female 08

Narrator 1 // English US Female 11
  1. Narrator 1 // English US Female 11
  2. Narrator // Ann M Richardson - Ann M Richardson
  3. İngilizce Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 08 (2) // English US Male 08
  4. İngilizce Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 14 (2) // English US Male 14