English UK Male 01

Yabancı Dil Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 33 // English US Male 33
  1. Yabancı Dil Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 33 // English US Male 33
  2. Yabancı Dil Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 25-4 // English US Male 25
  3. İngilizce Seslendirme – Erkek Ses 22 (3) // English US Male 22
  4. Narration // English US Female 5