English UK Male 07

Yabancı Dil Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 33 // English US Male 33
  1. Yabancı Dil Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 33 // English US Male 33
  2. Yabancı Dil Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 27 – 4 // English US Male 27
  3. İngilizce Seslendirme – Erkek Ses 21 (3) // English US Male 21
  4. Narration // English US Female 7