English UK Male 07

Commercial 1 // English US Female 7
  1. Commercial 1 // English US Female 7
  2. Yabancı Dil Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 38 // English US Male 38
  3. Yabancı Dil Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 28 -3 // English US Male 28
  4. Corporate 1 // English US Female 15