English US Female 01

Dana Master
Yabancı Dil Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 32 // English US Male 32
  1. Yabancı Dil Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 32 // English US Male 32
  2. İngilizce Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 18 (5) // English US Male 18
  3. Narration 1 // English US Female 4
  4. Commercial // English US Male 6