English US Female 12

İngilizce Seslendirme | Yabancı Dil Seslendirme | English Dubbing | English Voiceover | Lip Sync | Documentary | IVR | Amerikan İngilizcesi Dublaj
Commercial // English US Female 12
  1. Commercial // English US Female 12
  2. Narration | Yabancı Dil Seslendirme – İngilizce Seslendirme // English US Female 13
  3. İngilizce Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 12 (2) // English US Male 12
  4. Yabancı Dil Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 43 – 5 // English US Male 43