English US Female 03

İngilizce Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 08 (2) // English US Male 08
  1. İngilizce Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 08 (2) // English US Male 08
  2. Documentary // English US Female 16
  3. Yabancı Dil Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 38 // English US Male 38
  4. Yabancı Dil Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 33 // English US Male 33