English US Female 04

Commercial // English US Female 20
  1. Commercial // English US Female 20
  2. Yabancı Dil Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 25-3 // English US Male 25
  3. Corporate // English US Female 4
  4. İngilizce Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 10 (7) // English US Male 10