English US Female 04

İngilizce Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 11 (4) // English US Male 11
  1. İngilizce Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 11 (4) // English US Male 11
  2. Yabancı Dil Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 40 (6) // English US Male 40
  3. Narration 1 // English US Male 5
  4. Commercial // English US Female 17