English US Female 05

Narration // English US Female 20
  1. Narration // English US Female 20
  2. IVR // English US Female 17
  3. İngilizce Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 09 (3) // English US Male 09
  4. Yabancı Dil Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 44 – 2 // English US Male 44