English US Female 05

İngilizce Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 18 // English US Male 18
  1. İngilizce Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 18 // English US Male 18
  2. Yabancı Dil Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 31 // English US Male 31
  3. Commercial // English US Female 9
  4. Yabancı Dil Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 31 // English US Male 31