English US Female 06

İngilizce Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 12 (2) // English US Male 12
  1. İngilizce Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 12 (2) // English US Male 12
  2. Yabancı Dil Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 43-2 // English US Male 43
  3. Corporate // English US Male 5
  4. Yabancı Dil Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 33 // English US Male 33