English US Female 08

İngilizce Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 12 (4) // English US Male 12
  1. İngilizce Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 12 (4) // English US Male 12
  2. IVR // English US Female 12
  3. Commercial 1 // English US Female 11
  4. Yabancı Dil Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 25-4 // English US Male 25