English US Male 10

İngilizce Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 15 (3) // English US Male 15
  1. İngilizce Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 15 (3) // English US Male 15
  2. Narration 2 // English US Female 1
  3. Yabancı Dil Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 29 // English US Male 29
  4. Yabancı Dil Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 29 // English US Male 29