English US Male 12

Commercial // English US Female 3
  1. Commercial // English US Female 3
  2. İngilizce Seslendirme – Erkek Ses 22 (5) // English US Male 22
  3. Yabancı Dil Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 38 // English US Male 38
  4. Promo // English US Female 1