English US Male 15

Documentary // English US Female 5
  1. Documentary // English US Female 5
  2. İngilizce Seslendirme – Erkek Ses 24 // English US Male 24
  3. İngilizce Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 10 (7) // English US Male 10
  4. Narration // English US Female 16