English US Male 16

İngilizce Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 09 (2) // English US Male 09
  1. İngilizce Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 09 (2) // English US Male 09
  2. Commercial // English US Male 6
  3. Yabancı Dil Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 39 // English US Male 39
  4. Narration // English US Male 5