English US Male 16

İngilizce Seslendirme – US İngilizce Erkek Ses 19 (5) // English US Male 19
  1. İngilizce Seslendirme – US İngilizce Erkek Ses 19 (5) // English US Male 19
  2. IVR // English US Female 12
  3. İngilizce Seslendirme – Erkek Ses 24 // English US Male 24
  4. İngilizce Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 15 // English US Male 15