English US Male 18

Corporation // English US Female 10
  1. Corporation // English US Female 10
  2. Yabancı Dil Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 34 // English US Male 34
  3. Commercial 1 // English US Female 19
  4. Promo 1 // English US Female 6