English US Male 18

Corporate // English US Female 17
  1. Corporate // English US Female 17
  2. Yabancı Dil Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 25 // English US Male 25
  3. Narration // English US Female 5
  4. Yabancı Dil Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 32 // English US Male 32