English US Male 20

Narration // English US Female 4
  1. Narration // English US Female 4
  2. Commercial // English US Female 3
  3. Yabancı Dil Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 40 // English US Male 40
  4. Promo // English US Female 1