English US Male 25

İngilizce Seslendirme – US İngilizce Erkek Ses 20 (1) // English US Male 20
  1. İngilizce Seslendirme – US İngilizce Erkek Ses 20 (1) // English US Male 20
  2. İngilizce Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 10 (7) // English US Male 10
  3. Narration // English US Female 20
  4. İngilizce Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 10 (2) // English US Male 10