English US Male 26

Documentary // English US Female 16
  1. Documentary // English US Female 16
  2. Yabancı Dil Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 43 – 4 // English US Male 43
  3. Commercial // English US Female 1
  4. Promo // English US Voiceover