English US Male 26

Narration 1 // English US Female 8
  1. Narration 1 // English US Female 8
  2. İngilizce Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 11 (2) // English US Male 11
  3. Corporate // English US Female 2
  4. IVR // Adam Master - Adam Master