English US Male 30

İngilizce Seslendirme – US İngilizce Erkek Ses 20 (5) // English US Male 20
  1. İngilizce Seslendirme – US İngilizce Erkek Ses 20 (5) // English US Male 20
  2. İngilizce Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 10 (5) // English US Male 10
  3. Commercial // English US Female 16
  4. İngilizce Seslendirme – Erkek Ses 24 (4) // English US Male 24