English US Male 31

Corporate // English US Female 14
  1. Corporate // English US Female 14
  2. Promo // English US Female 1
  3. Yabancı Dil Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 40 (3) // Yabancı Dil Seslendirme - İngilizce Erkek Ses 40
  4. İngilizce Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 12 (5) // English US Male 12