English US Male 32

Corporation // English US Female 10
  1. Corporation // English US Female 10
  2. İngilizce Seslendirme – US İngilizce Erkek Ses 19 (4) // English US Male 19
  3. Yabancı Dil Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 43-2 // English US Male 43
  4. Narration // English US Female 8