English US Male 34

İngilizce Seslendirme – US İngilizce Erkek Ses 20 // English US Male 20
  1. İngilizce Seslendirme – US İngilizce Erkek Ses 20 // English US Male 20
  2. Yabancı Dil Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 42 (3) // English US Male 42
  3. Narration 1 // English US Female 18
  4. İngilizce Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 12 (5) // English US Male 12