English US Male 35

İngilizce Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 13 (4) // English US Male 13
  1. İngilizce Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 13 (4) // English US Male 13
  2. Commercial 1 // English US Female 18
  3. Yabancı Dil Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 38 // English US Male 38
  4. Yabancı Dil Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 33 // English US Male 33