English US Male 35

İngilizce Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 08 // English US Male 08
  1. İngilizce Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 08 // English US Male 08
  2. Yabancı Dil Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 43-1 // English US Male 43
  3. Commercial // English US Female 17
  4. İngilizce Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 18 // English US Male 18