English US Male 36

İngilizce Seslendirme – US İngilizce Erkek Ses 20 // English US Male 20
  1. İngilizce Seslendirme – US İngilizce Erkek Ses 20 // English US Male 20
  2. Yabancı Dil Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 44 – 4 // English US Male 44
  3. Narrator // English US Female 11
  4. Commercial 1 // English US Female 9