English US Male 37

İngilizce Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 15 (2) // English US Male 15
  1. İngilizce Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 15 (2) // English US Male 15
  2. Promo // English US Male 7
  3. Narration // English US Female 8
  4. Yabancı Dil Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 35 // English US Male 35