English US Male 40

İngilizce Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 11 (3) // English US Male 11
  1. İngilizce Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 11 (3) // English US Male 11
  2. Yabancı Dil Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 34 // English US Male 34
  3. Promo 1 // English US Male 6
  4. Narration 1 // English US Male 3