English US Male 41

İngilizce Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 16 // English US Male 16
  1. İngilizce Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 16 // English US Male 16
  2. Corporate 1 // English US Female 12
  3. İngilizce Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 17 // English US Male 17
  4. Yabancı Dil Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 37 // English US Male 37