English US Male 44

İngilizce Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 10 (7) // English US Male 10
  1. İngilizce Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 10 (7) // English US Male 10
  2. Yabancı Dil Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 38 // English US Male 38
  3. Narration // English US Female 20
  4. Narration 2 // English US Female 1