English US Male 44

İngilizce Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 12 (3) // English US Male 12
  1. İngilizce Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 12 (3) // English US Male 12
  2. İngilizce Seslendirme – US İngilizce Erkek Ses 19 (4) // English US Male 19
  3. İngilizce Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 09 // English US Male 09
  4. Commercial // English US Female 19