English US Male 44

İngilizce Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 10 (7) // English US Male 10
  1. İngilizce Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 10 (7) // English US Male 10
  2. İngilizce Seslendirme – Erkek Ses 24 // English US Male 24
  3. İngilizce Seslendirme – US İngilizce Erkek Ses 20 (1) // English US Male 20
  4. Narration 1 // English US Male 3