English US Male 07

Documentary // English US Female 5
  1. Documentary // English US Female 5
  2. Corporation // English US Female 10
  3. Yabancı Dil Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 40 (5) // English US Male 40
  4. İngilizce Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 08 (2) // English US Male 08