French Female 01

İngilizce Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 15 (4) // English US Male 15
  1. İngilizce Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 15 (4) // English US Male 15
  2. IVR // English US Female 2
  3. Yabancı Dil Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 33 // English US Male 33
  4. İngilizce Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 10 (4) // English US Male 10