French Female 01

Promo // English US Female 6
  1. Promo // English US Female 6
  2. İngilizce Seslendirme – US İngilizce Erkek Ses 20 (3) // English US Male 20
  3. Narration 1 // English US Female 8
  4. Yabancı Dil Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 32 // English US Male 32