French Female 03

İngilizce Seslendirme – US İngilizce Erkek Ses 20 (5) // English US Male 20
  1. İngilizce Seslendirme – US İngilizce Erkek Ses 20 (5) // English US Male 20
  2. Promo // English US Male 7
  3. Yabancı Dil Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 32 // English US Male 32
  4. Narration // English US Female 8