French Male 01

Yabancı Dil Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 41 (3) // Yabancı Dil Seslendirme - İngilizce Erkek Ses 41
  1. Yabancı Dil Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 41 (3) // Yabancı Dil Seslendirme - İngilizce Erkek Ses 41
  2. Yabancı Dil Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 28-6 // English US Male 28
  3. Corporate // English US Female 19
  4. Promo // English US Female 6