French Male 04

Yabancı Dil Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 40 (3) // Yabancı Dil Seslendirme - İngilizce Erkek Ses 40
  1. Yabancı Dil Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 40 (3) // Yabancı Dil Seslendirme - İngilizce Erkek Ses 40
  2. İngilizce Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 16 (2) // English US Male 16
  3. Narrator // English US Female 12
  4. Corporate 2 // English US Male 4