Indian Female 01

İngilizce Seslendirme – US İngilizce Erkek Ses 19 (4) // English US Male 19
  1. İngilizce Seslendirme – US İngilizce Erkek Ses 19 (4) // English US Male 19
  2. Yabancı Dil Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 27 – 3 // English US Male 27
  3. Commercial // English US Male 4
  4. IVR // English US Female 17