English US Male 02

Narration 1 // English US Female 17
  1. Narration 1 // English US Female 17
  2. İngilizce Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 17 // English US Male 17
  3. Yabancı Dil Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 25-5 // English US Male 25
  4. Narration // English US Female 8