English US Male 03

Damon Tisdale
İngilizce Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 18 (3) // English US Male 18
  1. İngilizce Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 18 (3) // English US Male 18
  2. Yabancı Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 39 // English US Male 39
  3. İngilizce Seslendirme – Erkek Ses 21 // English US Male 21
  4. Yabancı Dil Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 40 (4) // English US Male 40