English US Female 02

Narrator // English US Female 15
  1. Narrator // English US Female 15
  2. İngilizce Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 13 (4) // English US Male 13
  3. Yabancı Dil Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 44 – 1 // English US Male 44
  4. Yabancı Dil Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 42 (3) // English US Male 42