Italian Male 01

İtalyanca Seslendirme - İtalyanca Erkek Seslendirme - Yabancı Dil Seslendirme | Bir Dünya Ses - Seslendirme Ajansı - Ankara Seslendirme Ajansları
Narration // English US Female 5
  1. Narration // English US Female 5
  2. Narration // English US Female 8
  3. İngilizce Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 10 (5) // English US Male 10
  4. İngilizce Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 11 (4) // English US Male 11