Portoguese Female 1

İngilizce Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 10 (2) // English US Male 10
  1. İngilizce Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 10 (2) // English US Male 10
  2. İngilizce Seslendirme – US İngilizce Erkek Ses 20 (1) // English US Male 20
  3. Yabancı Dil Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 38 // English US Male 38
  4. Narration 2 // English US Female 1