Spanish Male 02

İngilizce Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 08 // English US Male 08
  1. İngilizce Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 08 // English US Male 08
  2. İngilizce Seslendirme – US İngilizce Erkek Ses 20 (5) // English US Male 20
  3. Commercial // English US Female 12
  4. Yabancı Dil Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 31 // English US Male 31