Category

ERKEK / MALE (Kanton)

Yabancı Dil Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 42 (4) // English US Male 42
  1. Yabancı Dil Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 42 (4) // English US Male 42
  2. Yabancı Dil Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 36 // English US Male 36
  3. Corporate // English US Female 16
  4. Narration // English US Female 8