Category

ERKEK / MALE (Mandarin)

İngilizce Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 15 // English US Male 15
  1. İngilizce Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 15 // English US Male 15
  2. Yabancı Dil Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 30 // English US Male 30
  3. Commercial // English US Female 3
  4. Corporate 3 // English US Male 4