Category

ERKEK / MALE (Mandarin)

İngilizce Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 11 (5) // English US Male 11
  1. İngilizce Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 11 (5) // English US Male 11
  2. İngilizce Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 10 (4) // English US Male 10
  3. Narration // English US Female 17
  4. Commercial // English US Female 19